o

ÇORUM ŞEYHHAMZA KÖYÜ SİTESİ

KULLANDIĞIMIZ KELİMELER

Köyümüzde kullanılan Genel anlamı
Merzivan Merdiven
Badal Basamak
Dam Ahır
Yunak Çamaşırhane
Gocuk Kaban
İlan Leğen
Helke Metal (genelde bakır) Kova
Enik Köpek
Buzalacı Hamile (inek)
Gunnamak Doğurmak
Gunnacı Hamile
Düve Yavrusu olmayan genç İnek
Kömüş Camış, Manda
Balak Camış yavrusu
Comba Erkek Camış
Golbez Köpek yavrusu
Cücük Civciv
Culuk Hindi
Tosba Kablumbağa
Kosnü Köstebek
Sıçan Fare
Korebe Satır
Ramuk Römork
Ağız Yenidoğurmuş İneğin sütü
Zahan Tabak
Ekmek evi Kiler
Gobel Adam anlamında (erkekler için kullanılır)
Tandır Kuyu kazılarak yapılmış fırın
Şinnemek Şimarmak
Şinnek Şimarık
Tezvarı Çabuk
Helevri Çabucak
Bayaktan Az önce
Temek Ahır depo gibi yerlerin penceresi
Yazma ekmek Yufka
Çapıt Bez parçası
Çalkama Ayran
Çardak Önü açık derme çatma yapı
Gumele Kulübe
Çimmek Duş almak, Yıkanmak
Çıkı İçinde azık taşınan veya değerli eşya saklanan küçük bohça
Sartmek Koşmak
Dirgen 2 dişli tarım el aleti
Konçük Belden aşağı bağlanan önlük
Döş Göğüs kızmı
Evlek
Tarlayı kolay sürmek için göz kararı alınan talanın bölümlerinden her biri                          
Gurk tavuk Kuluçkaya yatan tavuk
Sümüklü böcek Salyangoz
Karın İşkembe
Gavuz Savrulunca tahıldan ayrılamayan ekin sapının parçaları
Gıklık Koyunların yününü kesmeye yarayan büyük makas
Göynek Erkeklerin giydiği kollu yakasız gömlek
Gıramse Lira şeklindeki altın
Afur Hayvanların yem yediği yer (yalak)
Helik Duvar örerken büyük taşların arasına konan yassı, küçük taş parçaları
Hınkırmak Sümkürmek
Herk Ekilmeyen, nadasa bırakılmış tarla
Kes Harmanda savrulduktan sonra kalan kalın ekin sapı
Kesan Talalarda bulunan bir tür fare çeşidi
Kemre Hayvan dışkısı, doğal gübre.
Kevik Ucu çatallı sopa (uzanılamayan ağaç dallarını eğmek için kullanılır)
Değnek Sopa
Küllük Çöplük
Döşşek İçi yün dolu genelde yere serilen yatak
Soku İçinde buğday ezilen oyularak yapılmış taş
Nacak Küçük palta
Öğendere Hayvanları sürmek için kullanılan uzun sopa
Pevrede Kuşburnudan yapılan tatlı yiyecek
Seki Kaya veya duvarda bir şey konan veya kayada doğal oluşan düzlük yer
Sinmek Saklanmak
Sinsin Düğünlerde ortaya ateş yakılarak oynanan  oyun
Sıvışmak Kaçmak
Şallak Belden aşağısı çıplak olmak
Teke Erkek keçi
Tınsırmak Hapşurmak
Teyyare Uçak
Kocabaş Şeker Pancarı
Tokmak Çamaşır yıkarken kir iyi çıksın diye vurulan sopa
Yağlık Mendil
Yarımlağa 4 Kg lık tahıl ölçü birimi ve ölçeğine verilen ad
Zavar Arpa,yulaf,burçak gibi bitkileri karıştırıp öğütülerek hazırlanan hayvan yemi
Döngel Muşmula
Kiren Kızılcık
Hamamlık kimi evlerde yıkanmak için ayrılmış dolaba benzer yer

 

 

 

BUGÜN 5 ziyaretçi (15 klik) KİŞİ BURDAYDI!

o
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol